Zlatospilan SP je insekticid sa sistemskim delovanjem koje obuhvata kontaktno i digestivno dejstvo. Ovaj insekticid je agonist acetilholina i koristi se u različitim usevima, uključujući zasade jabuke, trešnje, vinove loze, kao i useve paradajza, krompira, kupusa i duvana.

Primena Zlatospilana SP je usmerena na suzbijanje različitih štetnih insekata, uključujući jabukinog smotavca (Cydia pomonella), generacije minera tačkastih mina (Lythocoletis blancardella), zelene (Aphis pomi) i pepeljaste lisne vaši (Dysaphis plantaginea), trešnjine muve (Rhagoletis cerasi), prve generacije pepeljastog grozdovog smotavca (Lobesia botrana), bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), kupusove vaši (Brevicoryne brassicae), lisnih vaši (Myzus persicae, Myzus nicotianae), tripsa (Thrips tabaci), breskvinog smotavca (Cydia molesta) i žitne pijavice (Lema (Eulema) melanopus).

Važno je napomenuti da se Zlatospilan SP ne sme mešati sa bordoškom čorbom i preparatima alkalne reakcije tokom tretiranja biljaka.

 

Pakovanje: 25g