Flonikamid u koncentraciji od 500 g/kg.

MEHANIZAM DEJSTVA:
Insekticid s kontaktnim i translaminarnim delovanjem, namenjen za suzbijanje vaši u paprici, paradajzu i jabučnjaku.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

JABUKE – koristi se za kontrolu zelene vaši (Aphis pomi), sa preporučenom količinom primene od 0,08-0,14 kg/ha, na početku formiranja kolonija vaši.

PAPRIKA – primenjuje se za suzbijanje zelene breskvinke vaši (Myzus persicae), s preporučenom količinom od 0,12-0,14 kg/ha, na početku formiranja kolonija vaši.

PARADAJZ – koristi se za suzbijanje zelene breskvinke vaši (Myzus persicae), s preporučenom količinom od 0,06-0,1 kg/ha, na početku formiranja kolonija vaši.

NAPOMENA: Na istoj površini može se primeniti najviše tri puta tokom jedne godine.

KARENCA:

JABUKE – 21 dan, PAPRIKA – 5 dana, PARADAJZ – 1 dan.

Pakovanje: 1.4g i 14g

Pakovanje

1.4g, 14g