Kategorija: Insekticidi

Opis: Nesistemični insekticid s kontaktnim i inhalacionim dejstvom, koristi se za suzbijanje larvi žičnjaka.

Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija

Aktivne Materije: Teflutrin

Formulacija: Granule

Dejstvo: Teflutrin je insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim dejstvom, pripada grupi piretroida (IRAC: 3A). Mekanizam dejstva ogleda se u poremećaju protoka Na+ jona kroz ione kanale na nervnoj membrani, čime se oni duže zadržavaju otvoreni, što rezultira blokadom provodljivosti nervnih vlakana. Kod insekata izaziva ataksiju (drhtanje, nepravilno kretanje) odnosno nedostatak koordinacije. On je jedino jedinjenje iz grupe piretroida koje efikasno suzbija štetne insekte u zemljištu. S obzirom na nisku rastvorljivost u vodi, ne dolazi do ispiranja u dublje slojeve. Pored dugotrajnog dejstva, pokazuje izuzetnu selektivnost za sve vrste useva.

Karenca: Obezbeđena vremenom primene – paradajz, krompir

Koncentracija: 12-15 kg/ha

Primena: Paradajz, krompir

Pakovanje: 1 kg