Aktivna materija preparata EPIN EKSTRA® je 24 epibrasinolid, biljni hormon iz grupe brasinosteroida. Brasinosteroidi su izrazito polifunkcionalni hormoni, smatra se da ih ima najmanje u biljkama, ali da se najbrže kreću kroz nju i da imaju važnu ulogu u mnogim procesima. Takođe, smatra se da oni određuju rad drugih hormona tj da su oni “hormoni na vrhu” ili “hormoni hormona”.

Kada biljka uđe u stres remeti se hormonska ravnoteža i uloga brasinosteroida kao glavni antistresnih hormona je da tu ravnotežu vrate ( npr. akoje prekinut rast da se pokrenu auksini a akoje prekinuto zrenje da se pokrene etilen I ABA I dr).

Kada uđu u stres biljke prirodno sintetišu brasinosteroide ali nekada ta količina nije dovoljna tj. ako bi smo ih prepustili prirodno sintetisanim količinama samo bi mali broj najjačih biljaka preživeo, pa kako bi smo sačuvali usev sa što manjim uticajem na smanjenje prinosa, treba im dodati EPIN EKSTRA®.

Epin Ekstra se moze primeniti kod sledecih stresova: stres od mraza i niskih temp,od primene pesticida,za ubrzavanje oporavka od raznih stresnih situacija.

Pakovanje

1ml, 50ml