TRADECORP AZ Plus  je posebno formulisano praškasto djubrivo sa visokim sadržajem mikroelemenata u helatnom EDTA obliku gvozdje (Fe), mangan (Mn), cink (Zn), bakar (Cu), kobalt (Co)) te sa 0,5% bora (B) i 0,4%molibdena (Mo) u vodotopivom obliku.

Zahvaljujući tehnološkim prednostima helatne tehnologije, djubrivo TRADECORP AZ Plus uspešno se primenjuje u folijarnoj upotrebi, u sastavima fertirigacije, primjenom u tlo (prije setve/sadnje) te u hidroponskoj proizvodnji. Djubrivo je namenjeno za primenu na svim poljoprivrednim kulturama, od kojih se posebno ističu kulture koje zahtevaju veće količine mikroelemenata; kao što su vinova loza, maslina, paprika, jagoda, salata i dr. Posebnost gnojiva TRADCORP AZ Plus je sadržaj retkih mikroelemenata, poput kobalta (Co) i molibdena (Mo) koji su važni za diferencijaciju i razvoj cvetnih pupoljaka.

Pakovanje

10g, 100g, 1kg