Kan sadrži 27% azota, pri čemu je 50% amonijačni azot (NH4) i 50% nitratni azot (NO3); dolazi u obliku granula.

Primena: Namenjen je prvenstveno za hranjenje biljaka. Može se primeniti na zemljište ravnomernim raspršivanjem po celoj površini ili ciljano (u redovima ili trakama između redova ili stabala), sa ili bez plitke inkorporacije u zemljište. Prikladan je za različite vrste biljaka, uključujući pšenicu, kukuruz, šećernu repu, suncokret, voće i krompir.

Količina primene: Preporučuje se upotreba prema rezultatima analize zemljišta. Količina se kreće od 100 do 500 kg po hektaru, zavisno od ukupnih potreba za potpunom ishranom useva.

 

Pakovanje: 5kg