Urea neorgansko đubrivo je jednostavno čvrsto đubrivo koje sadrži azot kao glavni hranljivi sastojak, uz dodatne sekundarne elemente.

Fizičke karakteristike: Ovaj proizvod je dostupan u obliku granula koje su bele boje, i nema miris.

Primena: Koristi se tokom pripreme zemljišta pre sadnje ili tokom osnovne obrade kako bi se obezbedila potpuna ishrana svih vrsta biljaka sa azotom, bez obzira na tip zemljišta na kojem se gaji.

 

Pakovanje: 4kg