Primena

Bektin 18 EC se koristi:

u usevu krompira
 za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0,75 l/ha (7,5 ml na 100m²), tretiranjem od početka piljenja pa do trećeg larvenog uzrasta,
tretiranjem sa zemlje folijarno, prskanjem ili orošavanjem.

u zasadu jabuke
 za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) i atlantskog preglja (Tetranychus turkestani) kada se pojave prve pokretne forme, u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml na 10l vode).

Aktivna materija Abamektin 18 g/l
Formulacija koncentrat za emulziju-EC
Količina primene 0,75 l/ha
Utrošak vode 200-400 l/ha (krompir)
1000 l/ha (jabuka)
Karenca Krompir – bezbeđena vremenom primene
Jabuka – 14 dana
Mladi krompir – 14 dana
Pakovanje

50ml, 100ml