Galition G-5 je preparat za suzbijanje zemljišnih štetočina u ratarstvu i povrtarstvu.

Aktivna materija – Fenitrotion (47 g/kg preparata) + malation (3 g/kg preparata)
Delovanje – Kao i ostali organo-fosforni insekticidi, malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.
Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson, koji je nosilac bioaktivnosti.
Deluje kontaktno, digestivno i respiratorno. Fenitrotion je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.
Ima izrazito inicijalno delovanje koje ostvaruje kontaktnim i digestivnim putem.
Gajena biljka – Strna žita, kukuruz, šećerna repa, uljana repica, krompir, mrkva, paradajz, kupusnjače, luk, krastavac
Štetna vrsta – rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), larve gundelja – grčice (Melolonthinae), larve podgrizajućih sovica (Noctuidae)
Pakovanje – 1kg
Proizvođač – Galenika-Fitofarmacija