Podaci o preparatu:

 • Aktivna supstanca: Bakar 100 g/l iz bakar (II) hidroksida + Rafinisano mineralno ulje 550 g/l.
 • Formulacija: Suspoemulzija (SE).
 • Otrovnost: III grupa otrova.
 • Karenca: OVP za jabuku, krušku, breskvu

Način delovanja:

 • Bakar deluje kao fungicid i baktericid, inhibirajući deobu ćelija i sprečavajući klijanje spora patogena.
 • Rafinisano mineralno ulje deluje kao akaricid i insekticid, stvarajući nepropustljiv film na tretiranoj površini.

Primena preparata – Registracija u Srbiji:

 • Količina od 20 – 30 l/ha ili koncentracija od 2-3% se primenjuje u zasadima:
  • Jabuke: Za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u fazi mirovanja do početka cvetanja.
  • Kruške: Za suzbijanje obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u istim fazama kao kod jabuka.
  • Breskve: Za suzbijanje prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans) pre kretanja vegetacije.

Napomena:

 • Preporuka je primena Modrog ulja u vreme mirovanja vegetacije, u koncentraciji od 2-3%, kada nema naznaka aktivnosti u pupovima.
 • Modro ulje smanjuje infekcioni potencijal gljiva, bakterija i brojnost štetočina, a primenjuje se tretiranjem sa zemlje, prskanjem i orošavanjem.
 • Stabla treba ravnomerno i dobro okupati.

Prednosti Modrog ulja:

 1. Bakar (II) hidroksid proizveden je iz najčistijih bakarnih ruda, bez recikliranog bakra, što eliminiše prisustvo drugih teških metala.
 2. Fini i ujednačeni bakarni joni pružaju izuzetnu pokrivenost prskane površine.
 3. Mineralno parafinsko ulje visoke čistoće karakteriše se visokom viskoznošću i elastičnošću.
 4. Optimalan odnos aktivnih materija u stabilnoj formulaciji omogućava maksimalno delovanje.
 5. pH preparata je 7,85, što olakšava prskanje vodama različite tvrdoće.

Pakovanje: 200ml i 1L

Pakovanje

200ml, 1L