Glifosat IPA (480 g/l) je neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih zeljastih i drvenastih korova sa dubokim korenom, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na strništima. Koristi se za suzbijanje različitih korova kao što su divlji sirk (Sorghum halepense), zubača (Cynodon dactylon), okrugli šiljak (Cyperus rotundus) i drugih višegodišnjih uskolisnih travnih korova.

Primena se vrši u količini od 3-12 L/ha, pri utrošku vode od 200-400 L/ha (30-120 ml u 2-4 L vode na 100 m2). Preparat se primenjuje kada korov dostigne visinu između 15 i 40 cm, u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja.

Zavisno od vrste korova i površina na kojima se koristi, preparat se primenjuje u različitim količinama i u različitim fazama porasta korova. Posebne upute o tome uključuju količine primene, faze porasta i visine korova za konkretne vrste korova kao i period između primene i obrade tla.

Napomena: Manje količine preparata primenjuju se pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti, ranijim fazama porasta korova, povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. Veće količine preparata se primenjuju pri jačem intenzitetu zakorovljenosti, kasnijim fazama porasta korova, nepovoljnijim vremenskim uslovima i sa većim količinama vode.

Zavisno od vrste korova i površina, primenu većih količina vode (200-400 L/ha) tretiranje se vrši u različitim količinama za konkretne vrste korova u fazi intenzivnog porasta.

Mere za bezbednost: Preparat se može primeniti najviše dva puta u toku iste godine. Obrađivanje površina na kojima je primenjen preparat ne sme se vršiti najmanje 7 dana posle primene, a kod suzbijanja izrazito otpornih korova s dubokim rizomima (veća količina primene) do 21 dan.

 

Pakovanje: 1l