Talisman
Kategorija: Herbicidi

Opis:
Talisman je herbicid sa selektivnim delovanjem namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova, kao i određenih širokolisnih korova u usevu kukuruza. Proizvodi ga kompanija Galenika-Fitofarmacija.

Aktivna supstanca: Nikosulfuron

Formulacija: Koncentrovana uljna suspenzija

Delovanje:
Nikosulfuron je herbicid koji se selektivno koristi za suzbijanje različitih jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova, kao i odabranih širokolisnih korova. Korovi apsorbuju ovu supstancu putem folijarnog usvajanja i korena, nakon čega se brzo transportuje kroz ksilem i floem biljke. Inhibicijom acetolaktat sintetaze (ALS) on sprečava formiranje aminokiselina valina i izoleucina, što dalje zaustavlja deobu ćelija i rast biljaka.

Karenca: Obezbeđena vremenom primene za kukuruz

Doza/koncentracija: 1 – 1.25 l/ha

Primena: Merkantilni i silažni kukuruz

Sadržaj aktivne supstance: 40 g/l

Pakovanje: 300 ml